Tìm người thân

MS10448: Huỳnh Quang Khang tìm cha Huỳnh Văn Đức và các anh, em

Họ và tên: Tìm cha Huỳnh Văn Đức và các anh, em

Năm thất lạc: Tháng 1/1989

Anh Huỳnh Quang Khang đăng ký tìm cha Huỳnh Văn Đức, anh Huỳnh Quang Luận, cùng hai em gái Huỳnh Trọng Bảo Oanh và Huỳnh Trọng Bảo Hồng.

Ảnh gia đình

Ảnh gia đình

Ông Đức kết hôn với bà Sang rồi sinh được 6 người con tại Kiên Giang. Năm 1989, ông Đức dẫn 3 người con là Luận, Oanh, Hồng và cháu tên Ngân đi vượt biên sang Úc rồi bặt tin đến nay. Khi thất lạc, anh Luận 13 tuổi, chị Oanh 8 tuổi và chị Hồng 7 tuổi.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: timnguoithan@haylentieng.vn.