Tìm người thân

MS10444: Hồ Thị Nga tìm con Phan Thành Tuấn

Họ và tên: Phan Thành Tuấn

Tên cha: Phan Thành Minh

Tên mẹ: Hồ Thị Nga

Năm thất lạc: Tháng 12/1988

Bà Hồ Thị Nga đăng ký tìm con Phan Thành Tuấn, thường gọi là Ngưu, sinh năm 1985, tại Khánh Hòa. Cha tên Minh.

Phan Thanh Tuấn cùng em và cha mẹ

Phan Thanh Tuấn cùng em và cha mẹ

Trước đây, anh Tuấn sống cùng gia đình tại Khánh Hòa. Ông minh làm gác ghi ga xe lửa, còn bà Nga đi buôn bán gạo. Tháng 12/1988, anh Tuấn theo vợ chồng bác là ông Thi, bà Hòa vào Sài Gòn để vượt biên sang Mỹ rồi bặt tin từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: timnguoithan@haylentieng.vn.