Tìm người thân

MS10698: Bùi Thị Thảo tìm dòng họ nội

Họ và tên: Tìm dòng họ

Năm thất lạc: 1955

Chị Bùi Thị Thảo

Chị Bùi Thị Thảo

Chị Bùi Thị Thảo mong tìm thông tin về người thân của cha là ông Bùi Quang Ngọc, quê Ninh Bình.

Ông Ngọc là con thứ 8 của cụ Bùi Quang Cứ và cụ Xê. Ông có người ảnh cả bị tật ở chân, có nghề đan thúng mủng. Khoảng năm 1955, ông Ngọc đi lính, đóng quân tại Quảng Nam rồi đổi tên thành Bùi Văn Thành. Sau đó ông lập gia đình rồi sinh hai người con là Thắng và Thảo. Năm 1964, ông Ngọc đưa vợ con vào Long Xuyên sinh sống. Tại đây, ông gặp em họ là ông Bùi Quang Viếng làm cai ngục tại Sa Đéc. Ông Viếng có vợ là người Quảng Bình, sinh được 1 người con gái. Thời gian sống tại đây, ông Ngọc cũng thường đến thăm cậu tên Cẩn.

Năm 1966, ông Ngọc đưa vợ con ra Đà Nẵng, rồi lại vào Đồng Nai nên chưa có dịp trở về thăm quê. Năm 1975, ông đi học tập cải tạo rồi qua đời, vợ con ông về Quảng Nam sống nên không biết thêm thông tin gì về họ hàng bên nội.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: timnguoithan@haylentieng.vn.