Tìm người thân

MS14820 : Anh Rồng tìm gia đình

Họ và tên: Đỗ Hồng Tuyên, tức Rồng

Tên cha: Bồi Chục

Tên anh-chị-em: Giống, Loan và Dũng

Năm thất lạc: 1974

Anh Đỗ Hồng Tuyên, tức Rồng, đăng ký tìm gia đình.

Anh Đỗ Hồng Tuyên, tức Rồng

Anh Đỗ Hồng Tuyên nhớ lúc nhỏ mình tên Rồng. Trong nhà có bố tên Bồi Chục, anh Giống, em Loan và Dũng. Gần nhà làng có hai cái ao tên thường gọi là “ao Đầu Trâu”, “ao Cổ Ngựa”. Năm 1974, anh Rồng đi theo một đám cưới trong làng, rồi thất lạc gia đình đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCMĐ

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: timnguoithan@haylentieng.vn.